Obchodní podmínky

Obchodní a reklamní podmínky   
 
Úvod   

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.vcelarstvihorakovi.cz   
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).   

1. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vcelarstvihorakovi.cz jsou závazné. Odesláním objednávky prostřednictvím eshopu a potvzením příslušného tlačítka kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.   

2. K objednání zákazník vybere zboží, vloží příslušné množství a objem do košíku, vyplní dodací údaje a objednávku odešle.   

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.   

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při vytvoření objednávky v eshopu.   

5. Storno objednávky je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.    

6. Ceny výrobků jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Celková cena za objednané zboží je zákazníkovi zaslána prostřednictvím e-mailu potvrzujícího objednávku.   

Med   
Med prodáváme tzv. ze dvora, proto je nutný osobní odběr. Každý med je označen etiketou, na které je mj. doba exspirace.   

Poštovné   
Výše poštovného se řídí platným ceníkem České pošty. Balíčky do výšky 5 cm lze zaslat jako doporučenou zásilku. Vyšší zásilky pak jako Balík do ruky či Balík na poštu dle výběru zákazníka. Výběr možných variant poštovného dle váhy a výšky zboží se zobrazí zákazníkovi při vytváření objednávky.   Způsob platby:   
 
  • bankovním převodem – po zaslání potvrzujícího e-mailu, ve kterém je uveden variabilní symbol a číslo účtu.   

Dodací lhůta   

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty nejpozději do 3 pracovních dní v případě, že je zboží skladem. Pokud je doba dodání u zboží delší, řídí se dodací lhůta touto dobou dodání.   

Reklamace a záruka zboží   

Každé zboží je označeno výrobní šarží a datem exspirace. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Kupující nemůže vrátit zboží, pokud to bylo zboží kosmetické a bylo použité.    
Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat a zboží musí vrátit bez známek používání a poškození. V případě nedostatečného zabalení a poslání poškozené zásilky může prodejce zásilku odmítnout.   
Poštovné vráceného zboží hradí vždy kupující.   
Částka vráceného zboží je vyplacena vždy až po převzetí a zaprotokolování vrácené zásilky na účet kupujícího do 14 dní po přijetí zásilky.   
Pokud si kupující nevyzvedne svou objednávku na poště a zásilka bude poštou vrácena zpět k prodávajícímu, bude kupujícímu stržena vynaložená částka za výdaje na poštovné.   

Záruční lhůta se nevztahuje na:   
 
  • pokud je zboží poškozeno nevhodným zacházením   
  • pokud bylo poškozeno běžným opotřebením   

 Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy   

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.   
Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník také právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.   
Kupující může prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat písemným prohlášením, které splňuje zákonné povinnosti.   
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží, které kupující vrací (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).   
Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si kupující ponechává v držení, a byly-li náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.   
Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy (písemně nebo telefonicky) a zásilka byla již vyexpedována, kupující je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odesláním objednávky nejpozději do 14 dní od písemného upozornění prodávajícího.   

Ochrana osobních údajů   

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.   

Mimosoudní řešení sporů   
V případě, že by došlo k sporu mezi spotřebitelem a Mgr. Lucií Horákovou, který by se nepodařilo urovnat, může poskytnout informace o sporu přímo Českou obchodní inspekci na stránkách www.coi.cz.   
Prodávající (Mgr. Lucie Horáková) je povinen se vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení.   
Prodávající (Mgr. Lucie Horáková) je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.   
Věříme, že veškeré spory se nám se zákazníky podaří vyřešit i bez asistence ČOI.   

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.   

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2017   


 
 

Košík je prázdný

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Facebook
Měna
 
0
+420 776 880 407
Měna
 
© Včelařství Horákovi